Poľnohospodárske družstvo Veľká Hradná

PDVH logo

člen skupiny Agravital

Vitajte na webe Poľnohospodárskeho družstva Veľká Hradná.Obchodné údaje:

Obchodné meno: PD Veľká Hradná, a.s.
Sídlo: Veľká Hradná 145, 913 24 Veľká Hradná
IČO: 31 436 641
IČ DPH: SK20203845947
DIČ: 2020384597
zápis v OR: v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vl. č. 10718/R


Kontaktné údaje:

riaditeľ: tel. 0907 525 723
agronóm: tel. 0908 556 310
agronom@pdvh.sk
ekonóm: tel. 0905 357 961
pôda a nájomné zmluvy: tel.: 0915 957 793, 0907 715 878
poda@pdvh.sk